VGP News và chuẩn RSS

RSS là gì ?
RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

VGP News cung cấp những nội dung nào qua RSS ?
VGP News hiện tại cung cấp các kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Các thuộc tính đi kèm các nguồn tin này là bắt buộc

 Daily Top News  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  要闻  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  高层动态  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  政府总理  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  政府和政府总理的指导与决定  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  政府部门活动   Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  省市活动  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  经济—社会  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  科学—技术  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  文化— 旅游  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  越南与世界  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  问—答  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  问答  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  重要事件  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  经济与投资  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  越南社会主义共和国  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  中央政府  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  政府部门和直属机构  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  地方政府  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  法规文件  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  中央政府门户网站简介  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  视频  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  国民经济社会发展统计公报  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  统计数据   Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  东海局势  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
  新闻专题  Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo

Sử dụng RSS như thế nào
Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  1. Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  2. Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí để cài đặt trên máy cá nhân hoặc sử dụng trực tiếp thông qua trình duyệt.

Các chương trình đọc RSS
Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X:
Newsfire | NetNewsWire
Web:
Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser:
Mozilla Firefox | Microsoft Internet Explorer 7

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS khác được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Các giới hạn sử dụng
Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ VGP News

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "VGP News”. Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của VGP News đi kèm trong mỗi nguồn tin

VGP News hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

越南社会主义共和国中央政府门户网站 许可证: 10461-BC 签发日期: 2005 年 7 月 25 日
直接指导:政府办公厅主任阮春福
总经理:韦光道
总部地址 : 河内市巴亭郡,黎红枫街 16 号
电话 080.48139 - 080.44707; 传真 080.48924; 电邮 toasoanwebcp@chinhphu.vn
版权所有属于 “越南社会主义共和国中央政府门户网站“
使用本网站新闻时应注明新闻来源为 “越南社会主义共和国中央政府门户网站“或者“'www.chinhphu.vn'